Domov
O občini
Organi občine
Občinski predpisi
Vloge in obrazci
Natečaji in razpisi
Področja delovanja
Društva v občini Makole
Novice
Forum
Kontakt
Katalog infor. javnega značaja
Povezave
LOKALNE VOLITVE 2010

Oblikovanje in izdelava: J. Kaljun

Domov arrow LOKALNE VOLITVE 2010

Lokalne volitve 2010
sreda, 11 avgust 2010

Na tej strani bomo objavljali vse informacije v zvezi z lokalnimi volitvami 2010.

MAKOLČAN - PRAVILA O VOLILNEM OGLAŠEVANJU

Uredniški odbor Makolčana sporoča, da bo v predvolilnem času izšla posebna - volilna številka Makolčana, v kateri bomo predstavili kandidate za župana in kandidate za občinski svet. Upoštevano bo načelo enakopravnosti kandidatov ali list kandidatov ter političnih strank in vsem bo brezplačno zagotovljen enako odmerjen prostor za objavo predstavitev posameznega kandidata. Prispevkov, ki bodo omalovaževali kateregakoli od kandidatov ne bomo objavljali.

PLAKATNA MESTA 

Pogoji za pridobitev plakatnih mest

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani občinske volilne komisije

VOLILNI ODBORI 

Občinska volilna komisija Občine Makole obvešča vse zainteresirane politične stranke ter občane Občine Makole, da lahko najkasneje do 18.08.2010 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člana volilnih odborov.

Predlogi se lahko vložijo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Makole, Makole 42, 2321 Makole.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku. Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika.

Izjava kandidata za člana/predsednika volilnega odbora
Soglasje kandidata za člana/predsednika volilnega odbora

Seznam volišč

KANDIDATURE

V skladu z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Makole so v Občini Makole 4 volilne enote v katerih se voli skupno 11 članov Občinskega sveta:

  1. volilna enota obsega območje naselij: Štatenberg, Mostečno, Ložnica – volijo se 3 člani občinskega sveta.
  2. volilna enota obsega območje naselij: Pečke, Savinsko, Stopno, Strug – volijo se 3 člani občinskega sveta.
  3. volilna enota obsega območje naselij: Stranske Makole, Makole – volita se 2 člana občinskega sveta. 
  4. volilna enota obsega območje naselij: Stari Grad, Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Varoš – volijo se 3 člani občinskega sveta.

Občinska volilna komisija Občine Makole je na podlagi 54. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah sprejela ugotovitveni sklep po katerem je potrebno število podpisov za neodvisne kandidate za člane Občinskega sveta Občine Makole 15 volilvcev iz volilne enote, za neodvisne kandidate za župana pa 25 volivcev iz celotne občine.

Na letošnjih volitvah bodo morale kandidatne liste političnih strank in neodvisnih list  upoštevati 30-odstotno zastopanost obeh spolov.

POMEMBNI ROKI

9. avgust – začetek teka rokov za volilna opravila; začetek potrjevanja obrazcev podpore neodvisnim svetniškim in županskim kandidatom (na upravnih enotah);
11. avgust – občine objavijo pogoje za pridobitev plakatnih mest;
26. avgust – politične stranke in neodvisni kandidati morajo odpreti posebne račune za financiranje volilne kampanje;
10. september – pričetek volilne kampanje;
15. september ob 19. uri – iztek roka za vložitev kandidatur pri občinskih volilnih komisijah;
22. september - Določitev seznama kandidatur oziroma list kandidatov (žrebanje vrstnega reda).
25. september – Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov;
27. september - Predstavniki list kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama vložijo ugovor zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah.
28. september - Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.
30. september - Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti zahtevo za glasovanje po pošti
5. – 7. oktober – predčasno glasovanje;
7. oktober - Volivci,ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci,ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo to svojo namero sporočiti občinski volilni komisiji.
8. oktober ob polnoči – pričetek predvolilnega molka;
10. oktober – dan glasovanja;
24. oktober – drugi krog lokalnih volitev

POVEZAVE

Državna volilna komisija (rokovnik, obrazci podpore, instruktivni obrazci za kandidiranje, zakonodaja)

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (stran o lokalnih volitvah 2010 z raznimi informacijami)

Rezultati lokalnih volitev leta 2006

 
Vreme v Makolah

Makolski utrinki
u-01.jpg

Prijava

Ste pozabili geslo?
Registracija Ustvari nov uporabniški račun