Domov
O občini
Organi občine
Občinski predpisi
Vloge in obrazci
Natečaji in razpisi
Področja delovanja
Društva v občini Makole
Novice
Forum
Kontakt
Katalog infor. javnega značaja
Povezave
LOKALNE VOLITVE 2010

Oblikovanje in izdelava: J. KaljunJavno naznanilo - Javna razgrnitev OPPN PE2
četrtek, 12 junij 2014

Občina Makole v skladu z 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

s katerim obvešča javnost o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE2 - območje sanacije razpršene gradnje Pečke vzhod.

 Javna razgrnitev bo potekala od 20.06.2014 do 21.07.2014. V tem času bo gradivo OPPN javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Makole, Makole 42, 2321 Makole (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo 09. julija ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Makole.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta. Pripombe se podajo na zapisnik v prostorih sejne sobe ali pošlejo na naslov Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole ali po elektronski pošti na naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript do konca javne razgrnitve.

 
Vreme v Makolah

Makolski utrinki
u-02.jpg

Prijava

Ste pozabili geslo?
Registracija Ustvari nov uporabniški račun