Domov
O občini
Organi občine
Občinski predpisi
Vloge in obrazci
Natečaji in razpisi
Področja delovanja
Društva v občini Makole
Novice
Forum
Kontakt
Katalog infor. javnega značaja
Povezave
LOKALNE VOLITVE 2010

Oblikovanje in izdelava: J. Kaljun

Domov arrow Področja delovanja

Področja delovanja
petek, 19 december 2008

Podlago za delovanje in pristojnosti občin ureja Zakon o lokalni samoupravi in pa ustanovitveni akt - statut občine. Zakon določa izvirne in prenesene pristojnosti občine, ki jih povzema tudi Statut Občine Makole. Statut poleg normativno določenih nalog deklarativno navaja še druge dejavnosti, ki jih izvaja občina, da zagotavlja spodbudno okolje za aktivnosti gospodarskega razvoja, vzgojno-izobraževalnega procesa, socialnega skrbstva, raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, okoljevarstevnih aktivnosti in drugih.

Med naloge občine štejemo:

 • Normativno ureditev lokalnih zadev javnega pomena,
 • upravljanje občinskega premoženja,
 • ustvarjanje pogojev gospodarskega razvoja občine,
 • ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
 • skrb za lokalne javne službe,
 • zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne ter zdravstvene dejavnosti,
 • pospeševanje služb socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogrožene, invalide in ostarele,
 • pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije,
 • skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov ter druge dejavnosti varstva okolja,
 • upravljanje, gradnja in vzdrževanje občinskih cest in druge cestne infrastrukture,
 • skrb za požarno varnost, varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
 • urejanje javnega reda v občini in
 • urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

 

 
Vreme v Makolah

Makolski utrinki
u-02.jpg

Prijava

Ste pozabili geslo?
Registracija Ustvari nov uporabniški račun